Az ideális család 10 pontja

1. A szülők külön-külön is jól differenciáltak, én-érzésük még a származási családban fejlődött ki.
2. A generációs határok a családon belül jól elkülönülnek. A gyerekek szabadon megvédhetnek egy-egy szülőt.
3. Reálisak az elvárások és percepciók egymás valamint a gyerekek iránt.
4. Az új család iránti lojalitás erősebb, mint a származási család iránti.
5. A pár egymást helyezi mindenki más elé, beleértve a gyermekeket is. Ez nem jelenti a gyermekek kizárását, a pár túlzott szimbiózisát.
6. Minden családtag számára biztosított egyéniségének és autonómiájának fejlődése. A gyerekek fejlődésének egyik sikerét az új, saját családjuk alapítása jelenti.
7. Az érzelmek, a melegség egészségesen jut kifejeződésre a szülők, gyerekek és egymás között egyaránt.
8. A kommunikáció nyílt, becsületes, tiszta, egymás problémáira odafigyelnek és törődnek velük.
9. Reális, gondoskodó, egyenrangú kapcsolat van a szülők, nagyszülők és gyermekek között.
10. A család nyílt, a tágabb értelemben vett családtagok és barátok számára is.

Forrás: Füredi – Buda (szerk.): A család szociálpszichológiája. Medicina, Bp. 1986. 83.oldal

Ez egy egészséges családi modell, vagyis 100%-os. Ha minden pontot 10%-nak veszünk, könnyen ki tudjuk számítani, a mi családunk hány százalékban tér el az idelálistól. Amelyik pont ránk nem igaz teljes mértékben, ott vonjunk le 10%-ot.

Legyen akár jó vagy rossz minta, akár generációkon keresztül másolódhat. Egy jó mintát érdemes továbbadni. A családi mintával, illetve annak javításával részletesen az Online Tanfolyam keretében foglalkozunk, de kérdezhetsz is elérhetőségeinken.